Faunatoren.nl Logo

Met het bouwen van een faunatoren zorgen we voor het verstrekken van passende nestgelegenheden en biotoop voor diverse vogels, zoogdieren en insecten.

Over Faunatoren.nl

Faunatoren.nl is tot stand gekomen uit de behoefte om te voorzien in passende nestgelegenheden en biotoop voor allerhand soorten kwetsbare vogels, zoogdieren en insecten.

In verband met veranderingen in klimaat en grootschalige verstedelijking komen kwetsbare soorten flora en fauna steeds vaker in de verdrukking. Deze soorten zijn van levensbelang voor evenwichtige verhoudingen in onze leefomgeving.

Nieuws

Uitbereiding faunavoorzieningen RCN Doorn

Hier is een gebied ingericht met de contouren van Nederland waar we op verzoek van RCN de voorzieningen ter educatie voor gasten en ter verfraaiing van het veld hebben geplaatst.

Biotoop verbetering

Teneinde geschikte biotoop te creƫren maken we gebruik van jarenlange expertise op het gebied van houtbouw, ecologie en aanbieden van schuilplaatsen en nestgelegenheden. Onze faunavoorzieningen komen tot stand door te luisteren naar en samen te werken met ecologen, stedenbouwkundigen, faunabeheerders en (semi-) overheden.

Voor wie?

Wij plaatsen faunatorens voor opdrachtgevers zoals gemeentes, landschapsbeheerders, natuurorganisaties, bedrijven, scholen, particulieren en iedereen die wil bijdragen aan een stukje biotoopverbetering en verfraaiing van zijn/haar leefomgeving.

In samenwerking met

Voor het bouwen van een faunatoren werken wij samen met gedreven vakmensen uit diverse disciplines.

De Visser & van Beest Logo

Faunatoren

Scouting landgoed Zeewolde

In samenwerking met Scouting Landgoed Zeewolde is deze faunatoren in 2016 geplaatst op een locatie waarvan wij hopen dat deze zal bijdragen aan een geschikte biotoop voor op het landgoed aanwezige fauna in combinatie met het educatieve karakter met oog op jeugdwelzijnswerk.

Neem contact op

Wil u weten wat wij voor u of uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Adres

Bedrijfsweg 18
3831 KE Leusden